Daily Archives: 12/10/2013

Phụ đề Việt ngữ (thơ lục bát)

St.

Mượn bài thơ của ai đó đọc cho dzui. 😆

Obama

∞∞∞

3 phản hồi

Filed under cdnth6875, Sưu tầm