Daily Archives: 17/10/2013

Mưa đêm

Xuân Phong

mua_1

Bỗng dưng trời đổ mưa đêm
Cây xanh trổ lá, nụ tình trổ bông
Nằm nghe gió lọt qua song,
nghe mưa gõ mái,
nghe lòng buồn tênh,
Nghe ngoài xa sóng vỗ ghềnh
Nghe đời lỡ nhịp
Nghe chênh vênh sầu …

∞∞∞

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong