Daily Archives: 27/10/2013

Đốn ngộ

Hoàng Linh
Truc

Thế gian không địch thủ
Chàng đấu với bóng mình
Tia nắng chiều rực rỡ
Đâm toạc màng vô minh

Thoáng tiếng kệ lời kinh
Hóa giải ngàn chiêu thức
Kiếm phi vào vô cực
Thắng thua chẳng nhục vinh

An nhiên ngày lại ngày
Diện bich chàng lặng thinh
Quán vô thường sắc giới
Thấy mình là chúng sinh

∞∞∞

6 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ