Daily Archives: 10/09/2014

HỘI NGỘ CƯỜNG ĐỂ VÀ NỮ TRUNG HỌC TẠI CALIFORNIA, USA

(Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip – Sept. 07, 2014)

– TRƯA THỨ SÁU 9/05/2014, phái đoàn Admin Trần Mỹ Thắng (Boston), Nguyễn Quốc Hùng (Connecticut), Đào Minh Tri (Texas) đã đến California viếng thăm anh chị em cựu học sinh Quy Nhơn.
Từ phi trường LAX, ba chàng ngự lâm quân pháo thủ ghé về quận Cam (Orange County) dự tiệc trưa đón tiếp với Hoàng-Phong, Nguyễn Hồ Hùng, 2 người đẹp Thanh Phương và Thanh Tùng (TT cũng mới ở VN qua Mỹ thăm bạn bè).

Hôi_ngộ_1

 (Từ trái: Hồ Hùng, Mỹ Thắng, Đào Tri, Quốc Hùng, HP, Thanh Tùng, và Thanh Phương)

Tiếp tục đọc

225 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả