Daily Archives: 14/09/2014

ĐÊM 7 , NGÀY 3 , VÀO RA KHÔNG KỂ

Việt Nguyễn Sưu tầm …

Lời giới thiệu:
Bạn Nguyễn Quốc Việt (Viet Nguyen) là cựu HS Cường Để 6875. Bạn đang sinh sống tại Úc, Việt gởi về Trang nhà bài sưu tầm vui: ĐÊM BẢY NGÀY BA, RA VÔ CHƯA TÍNH.
Xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn.
Chúng tôi xin chào đón bạn về vui chơi cùng mái nhà chung của chúng ta.

Ban biên tập.

ĐÊM 7 , NGÀY 3 , VÀO RA KHÔNG KỂ…Các cụ đọc lại cho nhớ!

Sống lâu : Đêm 7, ngày 3, ra vào không kể .
MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

Xin Quý vị chỉ cần nhớ :

* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.

* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước. Tiếp tục đọc

68 bình luận

Filed under Sưu tầm, Thư giãn