Daily Archives: 11/09/2014

Em đi sao nỡ

Nguyên Thủy

Laychongxuala

Ngày mai em bỏ quê đi…
Lấy chng xa xứ biết khi nào v..
Em đi bỏ lại ư
c th,
Bỏ b
 cơi vng, chợ quê, xóm nghèo..
Bỏ cây c
u khỉ cheo leo…
Bỏ th
i tui nhỏ khuy chèo qua sông…
Bỏ hương rơm rạ ru
ng đng,
Bỏ cây lúa trĩu hạt n
ng ngọt thơm,
Bỏ con nước lớn đ
t đơm,
Bỏ câu vọng c
 ngùi thương mn nng…

Ngày mai em đi lấy chồng…
Bỏ tôi lại với dòng sông chảy buồn…

∞∞∞

53 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ