Daily Archives: 26/09/2014

Hạnh phúc đứng

Trần Dzạ Lữ

Couple

Hạnh Phúc hai ta là hạnh phúc đứng
Bởi vì em mãi mãi nguyệt rằm
Trước biển, nồng nàn môi hôn mùa động
Sau lưng người chứng giám chuyện tình nhân

Hạnh Phúc đứng nên ta chẳng cần
Che đậy lại nhịp yêu rất thực
Tóc mun em quấn đời nhau cho chặt
Trăng lưỡi liềm cũng khất thực môi em…

Hạnh Phúc đứng nên lòng anh ghen
Khi gió gọi mùa thơm em trước biển
Không! Không! Chỉ có anh thị hiện
Cả đời này trong chiếc gương em.

Hạnh Phúc đứng là mình cùng bay lên
Đam mê anh thảy hết về em một phía
Sông cạn, đá mòn bồn chồn ta vẫn thế
Em níu tình anh như níu sơn khê…

Phải không em người tình ngoài Huế
Rất lạc loài nơi biển mặn phương Nam?
Hạnh Phúc đứng nuốt đời anh không thể
Rời xa em là Địa Ngục, Thiên Đàng…

∞∞∞

36 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ