Daily Archives: 19/12/2014

Có lần

Cá Thu

Quacaugiobay

Có lần tìm mãi em đâu ..
Thôi rồi em đã qua cầu gió bay ..
Có lần nhìn gió heo may ..
Tơ sầu chợt rớt đong dầy dấu xưa ..
Có lần trời hắt hiu mưa ..
Đêm thâu trở gót ai đưa em về ..
Có lần hồn phách đê mê ..
Đèn hiu hắt bóng sơn khê mịt mùng ..
Có lần trông núi chập chùng ..
Sao đêm khuất lấp ,tận cùng ngõ sâu ..
Có lần thức trọn đêm thâu ..
Niềm đau chôn dấu ,một màu nhớ thương ..
Có lần nhìn nhện tơ vương ..
Vương bao nhiêu sợi ,dệt đường nhện ơi ..
Có lần lòng bỗng chơi vơi ..
Ai người tri kỷ gọi mời trong ta ..
Có lần nhìn bóng nắng tà ..
Đường xưa chỉ một là đà dáng ai ..
Có lần dạ nhớ u hoài ..
Ngày sau ai biết chờ ai bây giờ ..
Nhưng rồi bừng tỉnh cơn mê ..
Mình tôi ,tôi lại đi về ,với tôi …

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ