Daily Archives: 23/12/2014

Tình yêu lúc tuổi học trò

Hiếu Thảo

HT

Tình yêu lúc tuổi học trò cuả nàng

Có chàng trai đó Mỹ Thành
Cùng nàng một thưở duyên lành hợp duyên
Tiếng đàn huyền hoặc mơ tiên
Rơi vào tìm thức xuống miền … Nàng yêu
**
Mỹ Trinh chính gốc Quê nàng
Ba chàng cứ đắm… dân làng cứ xem
Những đêm hát bội không xem
Xem nàng tóc xoã dưới mềm nghiêng vai… Tiếp tục đọc

44 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo