Daily Archives: 16/02/2015

Đón tết quê người

Vivi

Đón tết quê người

Tết quê người đồi thông tuyết đọng
Tiếng chuông lòng khắc khoải sầu đong
Chim viễn xứ cố hương hoài vọng
Lệ lìa quê nặng bước lưu vong

Đón giao thừa rực trời pháo nổ
Xác pháo cài tuyết trắng thê lương
Tiếng pháo ru não hồn sử mộ
Mang nỗi sầu thấm lạnh quê hương

Tổ Quốc khăn tang ngàn dâu bể
Mỗi lần tết đến tủi thương đau
Đón tết lìa quê đầy máu lệ
Nòi giống Tiên Rồng đày đoạ nhau

Nhớ trông trời mẹ mây trắng lạnh
Cúi trông đất khách dạ buồn sâu
Từ ngày sông núi mồ hiu quạnh
Khăn trắng cài tang nhuộm trắng đầu

Tết đến rồi đi thầm nhắc nhở
Xe lăn, nạng gỗ, vòng hoa tang
Mảnh khăn sô trắng đầu thiếu phụ
Núi sông tàn phản phất hương nhang !

Norway 01.01. 2015

10 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi