Daily Archives: 24/02/2015

Xuân và tha nhân

Thiên Di – Phạm Văn Tòng
Xuan_oi

Bắt Xuân nhốt chốn vàng thau
Xem hoa Mai nở sắc màu ra sao?
Bắt em đỏ thắm má đào
Nhốt vào Xuân mộng, em chào ai đây?

Bắt tha nhân đừng hao gầy
Bởi tình bay mãi theo mây cuối trời
Bắt con bướm mãi rong chơi
Bỏ quên phong nhụy một thời trẻ trai

Tha nhân ơi, Xuân nụ đài
Thiên nhiên vạn vật ru dài tình Xuân
Sỏi kia đá đó bân khuân
Khi Xuân vàng rực, khi Xuân réo đòi

Bắt em thơ hát bài chòi
Giữ văn, nếp hóa: người coi, người cười
Áo dài tóc xỏa: điểm mười…
Xuân xanh là thế ta người Việt thôi!

XUÂN MÙI. XUÂN ƠI

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ