Daily Archives: 19/02/2015

BẠN CŨ, CHUYỆN CŨ

Phạm Lê Huy & Bùi Thám 

* Gởi các bạn đọc cho dzui nhân ngày đưa ông táo dzề trời.

* Cũng xin kể rằng, trong giờ luyện giọng Anh Ngữ lớp Đệ Ngũ / Đệ Tứ gì đó, Nguyễn Văn Thân phát âm từ Calendar là “khé len đưa” nên nó dính luôn cái hỗn danh “Khé-len-đưa” từ đó.

* * *

welcomefriends

 

Tiếp tục đọc

23 bình luận

Filed under Nhật ký, Phạm Lê Huy, Tác Giả