Daily Archives: 28/12/2015

Giấc mơ tình yêu


Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

tinh yeu

Ta đến đây
Em ngủ rồi
Dậy đi…
Tìm tu đạo cho nỗi nhớ thành tiên
Múa kiếm đằng vân quên tình hận triền miên
Quỳ trước Quan Âm chân thành sám hối
Ta gieo rắt yêu tinh vào tội đồ tội lổi
Tình yêu ơi…hấp thụ thú đau thương
Trong giấc mộng, dấu yêu còn âm hưởng…
Yêu nhau đi
Thân xác tục còn đây
Rã rời
Mây tan mưa tạnh ngất ngây
Khí tiên thiên vần vũ cuối chân mây
Âm dương hoà hợp
Đạo lý xoay vần
Em chờ ta
Ta về đây
Về đây…
Hạnh phúc tầm tay, yêu thương đắp xây
Hạnh độ cao thâm, tu đạo thâm trầm
Ta và em
Em và ta…còn đây
Yêu nhau cuồng loạn…yêu nhau đậm sâu.

HP – DEC.27.2015

52 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ