Daily Archives: 31/12/2015

Happy NewYear

Manimated-new-year-greeting-card

 BBT trang cdnth6875.org Chúc các bạn cùng gia quyến năm mới 2016

An-Khang và Hạnh Phúc…

BBT.

19 bình luận

Filed under cdnth6875

Thiệt Thà Tự Thú Trước Bình Minh !

Hũ Chìm (Sưu tầm)

Don Heineken
DON HEINEKEN …

Giới giang hồ gọi ông là Don Heineken , lão gần 80 và sắp sửa khăn gói kiếm cung để về bên kia thế giới. Bà vợ lo sắp xếp dọn dẹp đồ đạc riêng của ông . Bà thấy có chiếc hộp sắt. Mở ra, bà thấy có hai vỏ lon bia Heineken đã được bóp dẹp và một bó bạc toàn tiền một đô, đếm được tất cả là 750 USD Tiếp tục đọc

18 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm