Daily Archives: 21/04/2015

Tình iÊu,,,

Gấu

Ieu

Tình như một bảng cửu chương
Em đây hổng thuộc ra hồn một chương
Cứ nghe vạn kiếp vô thường
Mà em cũng hổng biết đường nào đi
Bình thường em chỉ biết i
Ê thêm vào giữa bên thì chữ u
Dzẫy là ra đặng chữ iêu
Học bi nhiu đó đủ nhiều với em
Học ngu nên mượn thầy kèm
Lâu rồi mà vẫn chưa mềm con tim
Nên giờ em cứ đi tìm…

∞∞∞

 

130 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ