Daily Archives: 23/04/2015

6 ĐỊA ĐIỂM CẤM PHỤ NỮ …

Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm)

Bất chấp đạo luật bình đẳng trên thế giới vẫn có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng chỉ cho phép đàn ông lui tới, tuyệt đối cấm phụ nữ thăm viếng, thậm chí có nơi còn ngặt nghèo hơn khi cấm tất cả những những động vật thuộc giống cái vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây là 6 địa danh đã cấm phụ nữ tới từ nhiều năm trước.

1. Núi Athos, Hy Lạp
image

Núi Athos, Hy Lạp

Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Sưu tầm