Daily Archives: 14/04/2015

Viết cho anh… Niềm Tin Vô Hình của em

Kim Loan
niemtin

Anh,

Hôm nay, ngày Mười tháng Tư là Sinh Nhật của em. Em chắc là anh không quên đâu, vì trong nhật ký viết trong tù anh vẫn nhớ và viết thế này : “Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hòa rồi. Đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại…”.  Tiếp tục đọc

12 bình luận

Filed under Kim Loan, Nhật ký, Tác Giả, Truyện Ngắn