Daily Archives: 02/04/2015

Không đề…

Thắng Fam

Khong De

Không đề…
tự khúc … vu vơ …
Câu thơ…
tối nghĩa … ngu ngơ, chính mình !

Ngữ văn…
bừa bãi lập trình
Luật vần.. sai nhịp Ý.. rời, Tứ .. hoang !

Dạo chơi…
vui thú … địa đàng
Ngỡ rằng vài phút, đâu ngờ… 100 năm !

Không đề…
rối rắm … xa xăm
Nửa bay hư tưởng.. nửa nằm vô duyên !

Lỡ ai…
ghé mắt … đừng phiền
Thơ điên đảo-loạn, do người viết điên !

.

28.03.2015

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ