Daily Archives: 02/08/2015

GIA ĐÌNH LÀ GÌ ?

Tào Lao (Sưu tầm)

love_my_family

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.

Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô” . Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Tiếp tục đọc

41 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tào Lao, Tác Giả