Daily Archives: 24/08/2015

HÀNH TRÌNH THĂM BẠN BÈ TỪ CÁC BANG MIỀN ĐÔNG BẮC USA (BOSTON, MA)

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HP-boston-11

HP tại võ đường Võ Cổ Truyền Bình Định của Võ Sư Tấn Nhật Bích.

May 25-26, 2015 tại BOSTON, MASACHUSETTS.
Thể theo lời mời của các võ sư lão thành Võ Sư TẤN NHẬT BÍCH (Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bịnh- Định), Võ Sư Sư Huynh TRẦN MỸ ĐỨC (Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo, anh ruột bạn học Trần Mỹ Thắng), và Nhà Văn ĐẶNG CHÍ BÌNH, Hoàng-Phong đã đến thăm võ đường và đàm luận võ thuật tại BOSTON, MASSACHUSETTS. Tiếp tục đọc

42 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn