Daily Archives: 17/08/2015

HÀNH TRÌNH THĂM BẠN BÈ TỪ CÁC BANG MIỀN ĐÔNG BẮC USA (tiếp theo)

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip
 Nha Thang-1
Lời tiếp lời. Ly nâng ly. Tâm tình, hồi tưởng kỷ niệm xa gần thâu đêm mờ sáng.
(Từ trái: Jennifer Thuỳ, HP, Mỹ Thắng, Hùng con, và anh Mười anh MT)
.

Tiếp tục đọc

112 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn