Daily Archives: 02/09/2015

Thứ ba học trò

Xuân Hùng

hoc-tro

Cứ mãi mê đùa thỏa thích chơi
Tan trường dung dẻ ngắm chim trời
Xoắn quần cao ống hù u quạ
Cột áo quanh lưng co kéo lôi
Nhí nhố nhí nha không một chỗ
Tí ta tí tửng chạy muôn nơi
Ồi, đào, mít, mận, xoài, me, cốc
Thích lũ học trò lắm bạn ơi!


4.8.2015

133 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng