Daily Archives: 08/09/2015

Vô đề

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Vo-de

Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên

Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa

Cố thu mình lặng lẻ
Tai đời thôi lắng nghe
Niềm ưu tư không đáng
Nghe thêm chỉ chán phè

Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liêng ?

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ