Daily Archives: 25/09/2015

Nghiêng vai ở cuối dốc đời …

Nguyên Thủy

Nghiêng

Nghiêng vai…
Nhìn thấy bóng mình…
Hắt trong khuya khoắc
Quyện hình bóng ai
Nồng nàn dáng liễu Chương Đài
Đêm trăng quấn quýt liêu trai rũ mềm..!

Nghiêng vai…
Chén rượu trong đêm…
Nhớ người tóc xỏa ngực êm…bềnh bồng…
Tiếc trăng…
xưa…
Những bờ cong…
Ta ngàn năm mãi ngồi hong cuộc tình…
Nghiêng vai…
nhớ quá
môi xinh…
Xuân chưa tròn nụ sao đành hoa ơi..?

Nghiêng vai…
Rớt
Cả mộng đời
Những thành quách cũ…một thời xây mơ!
Nghiêng vai…
Từ độ giao mùa
Mới hay tình đã bơ phờ tháng năm..!

∞∞∞

150 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ