Daily Archives: 18/09/2015

Happy Birthday Cá Thu

CT_Birthday

27 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

Cố Đô thi cảm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

O Huế

Dòng Sông Hương, liễu rũ đợi chờ
Cầu Bạch Hổ, rêu phong bỡ ngỡ
O Huế nớ, có còn không?
Cố Đô kỷ niệm, bóng hồng nơi đâu?

Cầu Trường Tiền, nhịp dài vô tận
Bến Văn Lâu, đò viếng bao lần
Hò ơi…O Huế thanh tân
Sang sông khách đã muôn phần nhớ thương.

Tử Cấm Thành, ngậm ngùi chúa thượng
Kiệu Vương Gia, tiếc nhớ công nương
Yêu em Huế nớ mười thương
Anh hùng còn đó, công-đường nay đâu?

Chùa Thiên Mụ, phượng đỏ rực màu
Lăng Thành Thái, ve sầu ão não
Nụ hôn ta tặng cho nhau
Yêu tà áo tím, yêu hoài Huế thương…

(Cố Đô Huế – May 22, 2014)

86 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ