Daily Archives: 13/09/2015

Chuyện ngày xưa …

Xuân Hùng 

Chuyện ngày xưa

Sao mà cứ theo tui hoài vậy hả,
Cái ông này sao mà lạ chưa hè.
Ngày hai buổi cứ lẽo đẽo theo về
Đưa với đón làm tui lo muốn chết.!

Mẹ mà thấy là tui hơi bị mệt.
Xin làm ơn đi cách cách ra xa
Lá thư tình nghe viết tự hôm qua,
Tui còn nhỏ tình yêu sao mà biết!

Ôi ! đôi mắt sao mà buồn da diết
Lặng lẽ nhìn làm tui ngượng bước đi.
Đừng đi gần mai các bạn thầm thì
khi đến lớp chúng điều tra xét hỏi.

Người ta biết phải làm sao mà nói
Lá thư đâu? thôi được, lẹ đưa đây
Mai gặp lại cuối hẻm con đường này
Tui sẻ trả lời thư cho mà biết.
4.9.2015

121 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng