Daily Archives: 05/09/2015

CHUYỆN KIẾN ĂN CÁ-CÁ ĂN KIẾN Ở VIỆT NAM.

Nguyễn Huy Cường

Xe lua

Ở một vài khu vực, không gian xã hội, có một dạng “Tiêu cực mini” diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mới biết thì cũng thấy khó chịu, nhưng dần dà thấy cũng …vui vui khi ta biết ứng xử theo kiểu dĩ hoà vi quý, tạm thời đồng ý với hiện trạng, rồi mọi chuyện tính sau.

Dưới đây là hai câu chuyện, đầu tiên thì kiến định ăn cá, sau đấy cá lại ăn kiến. Tiếp tục đọc

61 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Truyện Ngắn