Daily Archives: 11/09/2015

TÂY SƠN LUẬN KIẾM

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HP-TS1

Trần Viết Dũng và HP tại JINJIN Cafe, Tây Sơn Bình Định.

August 23, 2015. Hoàng-Phong về thăm ace bạn bè tại Tây Sơn, Bình Định như đã hẹn từ mùa hạ năm trước.
Tuy từ thời trung học Cường Để Quy Nhơn, HP đã từng lên viếng Tây Sơn chơi vài lần. Nhưng sau hơn 40 năm xa cách, xứ võ Tây Sơn thật là sơn lâm thâm cốc, long tàng hổ ẩn xa lạ hoàn toàn. Tiếp tục đọc

78 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Truyện Ngắn