Daily Archives: 21/06/2015

Happy Father’s day

21-6 ngày lễ Cha, BBT cdnth6875.org chúc các bạn một ngày lễ Cha thật đầy ý nghĩa

Happy Father’s Day
“Ơn Cha như núi như non
Hy sinh tất cả cho con nên người”

happy-fathers-day

 

10 bình luận

Filed under cdnth6875