Daily Archives: 14/06/2015

Phụ nữ lấy chồng

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

Phụ-nữ-lấy-chồng
Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân.

Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động.

Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân….

Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Lấy phải 1 người lừa đảo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

Lấy phải 1 người đàn bà thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ.

Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sỹ.

Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan.

Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ.

Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui.

Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế

φφφ

77 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long