Daily Archives: 01/06/2015

Happy Bithday – Nhỏ

SN-NHO

 01/06 là ngày Sinh Nhật của NHỎ

Toàn thể BĐH trang cdnth6875.org
chúc NHỎ một sinh nhật

VUI TƯƠI – HẠNH PHÚC.

89 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tác Giả, Tin Vui

Lục bát lục tuần

Nguyễn huy Cường

LucBat_LucTuan

Tuổi mình đôi lúc quên ăn
Đôi lần lấy chút thi văn ru mình
Tuổi mình sực nhớ tuổi mình
Quên tan hợp để dõi tìm tiếng xưa
Sợ rồi thêm nữa nắng mưa
Còn đâu lãng đãng sớm trưa tự tình
Đằng kia thoáng chữ tử sinh
Một vài người bạn đã thành khói băng
Tầm nhìn hụt bóng chim bằng
Trời xa thoáng thấy chị Hằng tiễn thu
Kia rồi bờ bến hư vô
Nghe trong xa vắng thiên thu thấy mình
Tuổi mình níu giữ chữ tình
Là chiu chắt chút hương xanh mỏng gầy
Khéo vun nên nỗi niềm đầy
Khéo thương nên có bàn tay siết cùng
Đem niềm riêng để làm chung
Gần hoa để thấy bóng Tùng ít nghiêng
Thì xin chút thật, làm duyên
Bao nhiêu ai oán tập quên, để rồi
Gieo thơ cho ấm góc trời
Để mờ đi những chuyện tôi, chuyện bà
Chỉ còn ta với thơ ca
Chỉ còn trong vắt lời ca tiếng đàn
Giữ chiều cho nắng chậm tan
Giữ nhau cho nỗi vui lan ấm dần
Ngày mai, khi đã mãn phần
Người đi, thơ vẫn ở gần mai sau

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Tác Giả, Thơ