Daily Archives: 20/06/2015

Nhặt lá vàng xưa …

Cá Thu

la-vang

Chiều nay nhặt chiếc lá vàng ..
Dấu xưa kỉ niệm bẽ bàng trong nhau ..
Lá xưa gợi nhớ tình đầu .
Mình không duyên nợ xa nhau nghìn trùng ..
Em đi xa tít mịt mùng ..
Lá vàng rơi rụng tương phùng nẻo xa ..
Em đi hoa gấm lụa là ..
Tình anh theo lá bay xa cuối trời ..

∞∞∞

 

38 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ