Daily Archives: 03/06/2015

Em gái – Trường xưa

Xuân Hùng

em gái Nhỏ

Người em gái nhỏ với trường xưa
Nhớ mãi bên nhau những buổi đùa
Che nón nghiêng nghiêng quần buổi xế
Cọ xòe lếu láo dạo ban trưa.
Còn khi dắt chạy sau hàng phượng
Có lúc nằm kê cuối dãy dừa
Khúc khích nhìn cười tay nắm chặt
Hẹn hò ướt áo dưới trời mưa…

Hẹn hò ướt áo dưới trời mưa
Nắng cháy lần theo dưới bóng dừa
Mẹ mắng học về vì quá trễ
Thầy la đến lớp tại sao trưa
Môi hồng ấp úng vâng…thưa…dạ
Mắt liếc vu vơ hứa sẽ chừa
Ở tận phương xa luôn vẫn nhớ
Người em gái nhỏ với trường xưa!


∞∞∞

140 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng